WIE ZIJN WE

Wij zijn het Rijswijks strijdkoor en wij zingen al meer dan 40 jaar liederen uit Nederland en de hele wereld. Ons thema is ‘sociaal onrecht’. Liederen over protest, verzet tegen onderdrukking en onrecht, voor vrede en milieu. Met een ondertoon van verlangen naar een betere wereld, maar strijdbaar en harmonieus met soms een humorvolle knipoog. Het koor is in 1982 opgericht in een periode van veel maatschappelijk verzet tegen onrecht in de wereld. Actie kan verbaal, maar zeker ook vocaal worden ondersteund! Het koor gaf altijd acte de présence bij de grote vredesdemonstraties, sociale acties en activiteiten van politieke- en vluchtelingenorganisaties. De tijden zijn veranderd, maar helaas blijft er onrecht en houden wij plezier in het zingen van (internationale) strijdliederen.In 2022 bestaan we 40 jaar!

Zo hebben wij bijvoorbeeld in 2018 ter gelegenheid van de dodenherdenking op 4 mei in de oude kerk in Rijswijk de Mauthausen cyclus van Theodorakis ten gehore gebracht. Ook in 2022 hebben wij in Wassenaar enkele liederen van de Mauthausen cyclus gezongen. Een aantal geluidsfragmenten kunt u horen en zien op de pagina 'Video en Geluid'.

In november 2022 heeft het koor haar veertig jarig bestaan mogen vieren!

In het voorjaar van 2023 mochten wij de 75e verjaardag van Conny Braam, activiste van het eerste uur in de anti apartheidsstrijd opluisteren.

Meer over deze optredens vindt u bij actualiteiten.

Wij zingen ook altijd op de jaarlijkse 1 mei herdenking in het Westbroekpark bij het monument van Troelstra. Ook in 2023 zijn we present om 11.00!

DEEL DEZE PAGINA