WIE ZIJN WE

Wij zijn het Rijswijks strijdkoor en wij zingen al meer dan 35 jaar liederen uit Nederland en de hele wereld. Ons thema is ‘sociaal onrecht’. Liederen over protest, verzet tegen onderdrukking en onrecht, voor vrede en milieu. Met een ondertoon van verlangen naar een betere wereld, maar strijdbaar en harmonieus met soms een humorvolle knipoog. Het koor is in 1982 opgericht in een periode van veel maatschappelijk verzet tegen onrecht in de wereld. Actie kan verbaal, maar zeker ook vocaal worden ondersteund! Het koor gaf altijd acte de présence bij de grote vredesdemonstraties, sociale acties en activiteiten van politieke- en vluchtelingenorganisaties. De tijden zijn veranderd, maar helaas blijft er onrecht en houden wij plezier in het zingen van (internationale) strijdliederen.

Zo hebben wij bijvoorbeeld in 2018 ter gelegenheid van de dodenherdenking op 4 mei in de oude kerk in Rijswijk de Mauthausen cyclus van Theodorakis ten gehore gebracht. Een aantal geluidsfragmenten kunt u horen en zien op de pagina ‘Beeld en geluid’.

Wij zingen ook altijd op de jaarlijkse 1 mei herdenking in het Westbroekpark bij het monument van Troelstra. En wij zingen dit jaar weer samen met ons Rotterdamse collegakoor ‘Ondersteboven’ op het Volkorenfestival op 2 juni 2019 in Middelburg.

DEEL DEZE PAGINA